Przygotowanie do wyjazdu Realizacja programu

Informacje wstępne

Przygotowanie do wyjazdu

ZSM Nr 4 od czerwca 2013 roku umożliwia swoim uczniom praktyki zagraniczne. Odbywają się one w ramach projektu Leonardo da Vinci w oparciu o wniosek pt. „Mechxperience praktyki zagraniczne jako formy doskonalenia zawodowego w dziedzinie nowoczesnej i ekologicznej mechaniki pojazdowej”. W ramach tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 37 774 EUR.
Przy realizacji projektu Zespół Szkół Mechanicznych współpracuje z firmą Vitalis, która posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji staży zagranicznych. 16 uczniów technikum mechanicznego i szkoły zawodowej miało możliwość wyjechania na miesięczną praktykę do Niemiec do niewielkiej miejscowości koło Lipska, Schkeuditz w terminie od 3 do 30 listopada 2013 r. Uczestnicy spędzili 2 tygodnie w warsztatach firmy Vitalis oraz 2 tygodnie u niemieckich pracodawców.

Koordynatorem projektu jest p. Estera Adler-Baryła.

Przed rozpoczęciem zagranicznych praktyk uczestnicy projektu „Mechxperience” wzięli udział w 3-częściowym przygotowaniu do wyjazdu zagranicznego, które trwało od 19 sierpnia do 23 października 2013 r. Pierwszym etapem było przygotowanie językowe (24h), które miało ułatwić uczestnikom przełamać bariery językowe oraz poprawić ich umiejętności w komunikowaniu się po niemiecku. Szkolenie obejmowało materiał z zakresu języka codziennego oraz zawodowego. W ramach przygotowania uczestnicy otrzymali materiały piśmiennicze, słowniki samochodowe niemiecko-polskie, polsko-niemieckie oraz materiały dydaktyczne przygotowane przez p. Małgorzatę Półtorak.

Kolejnym etapem było przygotowanie kulturowe (6h), na którym uczniowie dowiedzieli się różnych ciekawostek na temat kraju docelowego, jego historii oraz zasad zachowania się.

Ostatnią częścią przygotowania było szkolenie techniczne (10h), prowadzone przez p. Andrzeja Knapika, który przybliżył uczniom tematykę elektromechaniki, nowoczesnej technologii wytwarzania samochodów ich konstrukcji, eksploatacji, diagnostyki, naprawy i recyclingu.

Na zajęciach nauczyciele powadzili wykłady, prezentacje multimedialne oraz angażowali uczniów poprzez scenki tematyczne oraz różnorodne ćwiczenia.

Na zakończenie każdego kursu uczniowie musieli napisać test, sprawdzający znajomość przerobionego materiału. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie, potwierdzające nabyte umiejętności.

Z ankiet przeprowadzonych wśród uczestników wynika, że przygotowanie zostało przeprowadzone w sposób interesujący, a treści w nim zawarte odpowiadały ich potrzebom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 im. Gen. Augusta Fieldorfa "Nila" w Krakowie
    ul. Podbrzezie 10
    31-054 Kraków
  • (012)422-14-63
    (012)422-82-74
    GG: 15755233

Mapa

Galeria zdjęć